Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Akkuzulu Mahallesinde bu hafta Koçlar ve Onbaşı ailelerinin 11 Mayıs Cumartesi kız kınası, 12 Mayıs Pazar

çevresi Meşelik olduğundan bu adı almıştır. Köye ilk gelen Muratoğlu ve Hüseyinler sülaleleri önce köyün5 km. ötesindeki Yıkık Cami denilen yere yerleşir ve daha sonra bugünkü yere taşınırlar(Avcı ile İlişkili Haberler

Tasarım | www.aksiyonreklam.com