Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Akkuzulu Mahallesinde bu hafta Koçlar ve Onbaşı ailelerinin 11 Mayıs Cumartesi kız kınası, 12 Mayıs Pazar

Çubuğun Kargın Köyünden gelmiştir ve Seyit Kalender Veli Ocağı dedelerindendir. Hacı Bayram Dedenin pek çok kerametleri anlatılmaktadır: Bunlardan bir tanesi şöyle anlatılmaktadır: Hacı Bayram Dede bi ile İlişkili Haberler

Tasarım | www.aksiyonreklam.com