Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Akkuzulu Mahallesinde bu hafta Koçlar ve Onbaşı ailelerinin 11 Mayıs Cumartesi kız kınası, 12 Mayıs Pazar

kışın Ankara’ya götürülürdü. Sonra bu koyunlar gelmemeye başladı ve mandra da yıkıldı(a.g.g.). Kösrelik Köyünde eski bir cemevi bulunmaktadır. Cemevinin altında bir kurban kesim yeri üstte ise sağda m ile İlişkili Haberler

Tasarım | www.aksiyonreklam.com