Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Koçlar ve Onbaşı ailesinin düğünü yapıldı

Akkuzulu Mahallesinde bu hafta Koçlar ve Onbaşı ailelerinin 11 Mayıs Cumartesi kız kınası, 12 Mayıs Pazar

köylerinde cem törenlerinin geçmişte bir süre yapılmadığını şöyle anlattı: 1976-1982 yılları arasında köyden Ankara’ya göç eden bazı ailelerin sol düşünceli gençleri ile İlişkili Haberler

Tasarım | www.aksiyonreklam.com